تهران، خیابان بخارست، خیابان هشتم، پلاک ۳، طبقه ۱
وبلاگ

عدم تناسب بين اندازه كاف و اندام (misscuffing)، شايع‌ترين علت اندازه‌گيري فشار خون غيرمستقيم نادرست مي‌باشد. به منظور ايجاد انسداد شرياني يكنواخت، طول كيسه كاف حداقل بايد 80درصد محيط دور بازو و عرض آن نيز حداقل 40درصد آن باشد. اگر اندازه كاف بسيار كوچك باشد، فشار اندازه‌گيري شده به طور كاذب افزايش مي‌يابد. و در صورت بزرگ بودن كاف به طور نامتناسب نسبت به محيط دور بازو، خطاهاي اندازه‌گيري به مراتب كمتر قابل توجه خواهند بود.

روش تعيين اندازه مناسب كاف:

كاف بايد طوري قرار داده شود كه محور طولي آن با محور طولي بازو هم سطح باشد. سپس كاف به شكلي كه سطح زيرين آن رو به رو قرار گيرد، به دور قسمت فوقاني بسته مي‌شود. عرض كاف فشارسنج بايد نيمي از محيط قسمت فوقاني بازو را احاطه كند.
اگر اندازه كاف كمتر از نصف محيط قسمت فوقاني بازو باشد، كاف بسيار كوچك بوده و ميزان فشار خون اندازه‌گيري شده به طرز غيرمنتظره‌اي افزايش خواهد يافت. درصورتيكه اندازه كاف بسيار بزرگ باشد (كاف بيش از نصف محيط فوقاني باززو را مي‌پوشاند)، نياز به تعويض كاف نيست زيرا خطاي اندازه‌گيري در اين وضعيت اندك بوده و يا وجود ندارد.

 

تماس

آدرس : تهران، خیابان بخارست (شهید احمد قصیر)، خیابان هشتم، پلاک ۳، طبقه ۱
تلفن: ۸۹۳۸۵-۲۱-۹۸+ (۳۰ خط)
ایمیل :

از جدیدترین محصولات و تخفیف های ما آگاه شوید.