تهران، خیابان بخارست، خیابان هشتم، پلاک ۳، طبقه ۱
وبلاگ

صفحه، محوري 2بعدي در فضاي 3بعدي است. صفحات آناتوميكي، محورهاي متفاوتي جهت تقسيم بدن هستند. استفاده از اين صفحات، امكان توصيف مناسب از مكان‌ها را مي‌دهد و همچنين خواننده مطالب و دياگرام‌هاي آناتوميك را متوجه مي‌شود.

سه صفحه آناتوميكي متداول عبارت‌اند از: صفحه ساژيتال، صفحه فرونتال و صفحه عرضي. 

صفحه ساژيتال - Sagittal Plane: عبارت اند از يك خط عمودي كه بدن را به دو نيمه راست و چپ تقسيم مي‌كند.

صفحه فرونتال (تاجي) - Frontal: خطي عمودي است كه بدن را به دو نيمه جلويي و عقبي تقسيم مي‌كند.

صفحه ترانسورس (عرضي) - Transverse: اين صفحه، خطي است افقي و بدن را به دو نيمه فوقاني و تحتاني تقسيم مي‌كند.

 

در شكل زير صفحات آناتوميك نشان داده شده است:

 

تماس

آدرس : تهران، خیابان بخارست (شهید احمد قصیر)، خیابان هشتم، پلاک ۳، طبقه ۱
تلفن: ۸۹۳۸۵-۲۱-۹۸+ (۳۰ خط)
ایمیل :

از جدیدترین محصولات و تخفیف های ما آگاه شوید.