اخبار

شرکت فراطب جراح افتخار دارد که پذیرای مقدم شما در بیست و يكمين نمایشگاه بین المللی ایران هلث

در سالن ۳۸ غرفه ۳۲ محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

از تاریخ ۲۹ خرداد الی ۱ تير باشد.

“افتخار ما بیش از ۱۰ سال خدمت به ارتقاء سلامت جامعه”