اخبار

رنگ بندی رسمی شهرهای ایران در مبتلایان به ویروس کرونا از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

 

رنگ بندی رسمی شهرها